Avbestilling/faktura

Avbestilling

Bussflytting og generelt oppmøte innenfor Oslo/Akerhus.

Dersom det av en eller annen grunn ikke er behov for bussflytting/oppmøte allikevel, eller at tidspunkt må flyttes på, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid før tjenesten skal utføres. Dersom tjenesten avbestilles mindre enn 24 timer i forkant blir man belastet for oppmøtepris + en arbeidstime (satsen avhenger av oppmøtested og antall personer som skal møte).

Dersom man har bestilt prøveskilter vil man bli belastet for dette dersom avbestilling skjer mindre enn 72 timer i forkant.

Per 1. januar 2014 gjelder følgende satser på avbestilling og endringer*:

  • Avbestilling minimum én uke (7 døgn) før oppmøte 0,-
  • Avbestilling minimum 72 timer (3 døgn) før oppmøte 375,-
  • Avbestilling minimum 24 timer før oppmøte 675,-
  • Avbestilling under 24 timer før oppmøte belastes med oppmøtepris samt en arbeidstime.

*Gjelder ikke leie av eventbussen.

Faktura

Det er ønskelig at fakturaer betales snarest og senest innen 14 dager fra fakturadato. Ved spørsmål (for eksempel ønske om utsettelse) må det tas kontakt senest 14 dager etter fakturadato. KID-nummer må fylles ut ved betaling av fakturaen, og er vårt kjennemerke for hvilken faktura som blir betalt. Det er ikke tillatt å bruke samme KID-nummer på ulike fakturaer (slå sammen beløp).

Innkrevning av utestående beløp foregår slik:

Faktura blir sendt ut, og forfallsfristen er omgående. Ved uteblitt betaling vil inkassovarsel bli utsendt etter 14 dager. Her vil det tilkomme et gebyr på 64,- pluss forsinkelsesrente. Ved utsendelse av inkassovarsel har man ytterligere 14 dager på å betale dette.

Deretter vil det bli utsendt en betalingsoppfordring. Her vil det påløpe et gebyr på kr 252. Etter dette er neste steg enten forliksrådet eller utleggsforretning (se satser nedenfor). Det er Sønnavind Consulting AS som driver inn kravet ved manglende betaling.

Per 1/1-2014 er satsene følgende:

  • Fakturagebyr: 75,-
  • Purregebyr: 64,-
  • Betalingsoppfordring: 256,-
  • Forsinkelsesrente: 9,50%

Betal derfor i tide, så slipper man unødvendige gebyrer.

Ved spørsmål rettes disse til: fredrik@russebusservice.no

faktura